PRIVACY WE​T

Wij nemen de privacy van persoonsgegevens zeer serieus en gaan zorgvuldig om met je persoonlijke gegevens.
Door gebruik te maken van deze site ga je akkoord met ons privacy- en cookie-beleid. 
Je gegevens zullen nooit aan derden worden verkocht en/of verstrekt!
Ik respecteer de privacy van mijn gebruikers. 
Ik verwerk persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt en in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Over ons

De website www.fabrikoptik.be wordt beheerd door Peter.
Fabrikoptik is de verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van jouw persoonsgegevens in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Onze gegevens zijn:

Fabrikoptik

Molenstraat 7

B-2300 Turnhout

Bij de verzameling en verwerking van uw persoonsgegevens respecteren wij de Belgische regelgeving inzake bescherming van persoonsgegevens, evenals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“GDPR”) vanaf haar inwerkingtreding op 25 mei 2018.

GDPR/AVG wetgeving:  https://gdpr-eu.be/nuttige-documenten/   kan je downloaden.

Rechtmatigheid van de verwerking

Wanneer jij het contactformulier invult, een offerte aanvraagt of andere aanvragen doet voor een van mijn diensten, zal aan jou gevraagd worden om gegevens in te vullen.
Ik verwerk in dat geval alleen de gegevens die je zelf verstrekt.
Dit kunnen de volgende gegevens zijn:

  •     Voor- en achternaam;
  •     E-mailadres;
  •     (Persoonlijke) website;
  •     Telefoonnummer;
  •     Bedrijfsnaam;
  •     Straat en huisnummer;
  •     Woonplaats;

Wat doen we met uw persoonsgegevens?

De gegevens worden verzameld en opgeslagen voor de volgende doeleinden:

Je naam, e-mailadres, website en telefoonnummer die jij invult bij een formulier voor een offerteaanvraag, worden gebruikt om een offerte te kunnen maken.
We slaan deze gegevens op in ons systeem.
Tot het moment jij een klant bij ons wordt, zetten we deze gegevens niet in ons e-mailmarketingsysteem.

Wanneer jij het contactformulier invult, zijn jouw naam en e-mailadres nodig om jou van een reactie te kunnen voorzien.

Door de gegevens te verstrekken geef je me toestemming om de gegevens voor bovengenoemde doeleinden te gebruiken.
Bovendien zijn een aantal van deze gegevens noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst, als er bepaalde diensten voor je moeten uitgevoerd worden.

Je persoonsgegevens worden enkel opgeslagen op onze interne server.

Wij hebben passende technische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of andere vormen van onrechtmatige verwerkingen.
Deze maatregelen, waaronder versleuteling middels een SSL-certificaat en two-factor authentication, zorgen voor een beveiligingsniveau dat past bij de gegevens die wij verwerken.

Met wie delen we je persoonsgegevens ?

Wij zullen uw persoonsgegevens in geen geval verkopen of commercieel ter beschikking stellen aan direct marketingbureaus of gelijkaardige dienstverleners, tenzij met uw voorafgaande toestemming.

Cookies

Voor een zo goed mogelijke werking van deze website worden cookies gebruikt.

Een cookie is een klein bestandje dat door onze website wordt meegestuurd en door jouw browser op het apparaat waar je onze website mee bezoekt wordt geplaatst.
De informatie die in de cookie is opgeslagen kan naar onze website teruggestuurd worden, wanneer je de website opnieuw bezoekt.

 

Google analytics

Omdat we graag willen weten hoe onze bezoekers de website gebruiken, zodat we het gebruik van de website kunnen optimaliseren, gebruiken wij Google Analytics. Via deze website worden er daarom analytische cookies van Google geplaatst. De informatie wordt zo goed mogelijk geanonimiseerd. Jouw IP-adres wordt nadrukkelijk niet gebruikt. Wij kunnen je daarom niet persoonlijk herleiden. Meer informatie over het beleid van Google Analytics kun je hier vinden. https://www.google.nl/intl/nl/policies/privacy/

Uitschakelen of verwijderen

Wil je de cookies uitschakelen of verwijderen? Dit kun je doen via je browserinstellingen. Gebruik eventueel de help-functie van je browser om te achterhalen hoe je dit kunt doen.

Duur van de verwerking

Wij bewaren je gegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor ze zijn ontvangen.  De bovenstaande termijn geldt, tenzij er voor ons verdere wettelijke verplichtingen bestaat de gegevens langer te bewaren en/of beschikbaar te houden.

Rechten

Je hebt altijd het recht jouw toestemming voor het verwerken van je gegevens in te trekken, waarna wij je gegevens niet meer zullen verwerken.
Het intrekken van deze toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van onze gegevensverwerking op basis van jouw toestemming, die plaatsvond vóór deze intrekking.

Je hebt ook recht op inzage in jouw persoonsgegevens en het recht om jouw persoonsgegevens te rectificeren. 
Als je wil weten welke persoonsgegevens wij van jou verwerken, dan kun je een schriftelijk inzageverzoek doen.
Mochten jouw gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn, dan kunt je ons schriftelijk verzoeken om jouw gegevens te wijzigen of aan te vullen.

Daarnaast heb je een recht op het wissen van jouw persoonsgegevens, een recht op het beperken van de verwerking en een recht om tegen de verwerking bezwaar te maken.
Bovendien heb je recht op het overdragen van, of het overdraagbaar maken van jouw gegevens.
Ook hiervoor kun je een schriftelijk verzoek doen.

Wij zullen je verzoek binnen 30 dagen in behandeling nemen.
Onder schriftelijk wordt ook verstaan een e-mail.
Je kunt je verzoek aan ons e-mailen via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

 

Wij stellen alles in het werk om op een zorgvuldige en legitieme manier om te gaan met uw persoonsgegevens in overeenstemming met de toepasselijke regelgeving. Indien u desalniettemin van oordeel bent dat uw rechten geschonden zouden zijn en u binnen onze onderneming voor uw bezorgdheden geen gehoor zou vinden, staat het u vrij een klacht in te dienen bij:

Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer
Drukpersstraat 35, 1000 Brussel
Tel. 02 274 48 00
Fax. 02 274 48 35
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Adres Turnhout

WINKEL TURNHOUT

Fabrikoptik Turnhout

Molenstraat 7

B-2300 Turnhout

Tel: +32 486 83 67 51

E-mail: info@fabrikoptik.be

---------------------------------

Openingsuren:

Dinsdag: 12.00u.-15.00u.

Vrijdag:  18.00u.-21.00u.

Zondag: 14.00u.-17.00u.

--------------------------------

Op afspraak : 0486836751

Adres Duffel

WINKEL DUFFEL

Fabrikoptik Duffel

Oude Liersebaan 35

B-2570 Duffel

Tel: +32 486 83 67 51

E-mail: info@fabrikoptik.be

--------------------------------

Openinguren:

Dinsdag: 18.00u.-20.00u.

Vrijdag:   12.00u.-15.00u.

Zondag:  10.00u.-13.00u.

-------------------------------